METODY PRACY

Poradnia Rehabilitacyjna

Termin wizyt w poradni rehabilitacyjnej należy uzgodnić w rejestracji NZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego im. Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego w Krasnymstawie osobiście lub telefonicznie (tel. 82 576-32-13) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.
Przy zapisie do poradni należy okazać skierowanie od lekarza POZ lub innego specjalisty posiadającego umowę z NFZ oraz dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.
W poradni przyjmują lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, ortopeda, chirurg.

Porady lekarskie udzielane są bezpłatnie w ramach umowy z NFZ.

Rejestracja medyczna: tel. 82 576-32-13