Trójpłaszczyznowa Analiza Ruchu

  • platforma
  • platforma
  • platforma
  • platforma
  • platforma
  • platforma

Trójpłaszczyznowa Analiza Ruchu służy m.in. do prawidłowej, kompleksowej i obiektywnej analizy chodu. W obecnej dobie niezbędne są modularne systemy optoelektroniczne takie jak: „Vicon”, „SMART”, „Eli te”, zbierające sygnały z markerów rozmieszczonych na powierzchni ciała pacjenta. Optoelektroniczny system „SMART” jest wykorzystywany do opracowań indywidualnych programów usprawniania narządu ruchu dzieci oraz osób dorosłych a także do obrazowej oceny postępu rehabiliacji pacjentów.

System ten składa się ze stacji danych związanych ze specjalistycznym oprogramowaniem informatycznym i sześciu kamer IR oraz dwóch kamer video, platformy do pomiaru reakcji sił podłoża oraz z modułu zbierania sygnału SEMG. Kamery wysyłają sygnał w kierunku markerów a następnie zbierają odbity sygnał i przesyłają go do jednostki centralnej. Płaski, dwuwymiarowy obraz rejestrowany przez kamery jest opracowywany informatycznie i w efekcie powstaje obraz przestrzenny określający trójwymiarowe położenie markerów. Istotne jest odpowiednie rozmieszczenie markerów odzwierciedlających położenie charakterystycznych punktów kostnych i osi stawów. System zatem określa trójwymiarowe położenie markerów w postaci punktów i rejestruje ich zmiany położenia w przestrzeni wykorzystując sygnał optyczny