METODY PRACY

Ambulatorium Fizjoterapeutyczne

Ogólne zasady korzystania z zabiegów w Ambulatorium Fizjoterapeutycznym:
    • Ustalanie terminów zabiegów odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.
    • Wymagane dokumenty: skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wydane przez lekarza POZ lub innego specjalistę posiadającego umowę z NFZ.
    • Skierowanie należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty jego wystawienia.
    • Terminy zabiegów są ustalane wg kolejności zgłoszeń, a pacjenci są umieszczani na liście oczekujących w systemie SZOI.