O NAS

Ośrodek pobytu dziennego dla dorosłych

W NZOZ Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym im. Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego realizowana jest nieodpłatnie rehabilitacja osób dorosłych, tzw. rehabilitacja ogólnoustrojowa w ramach umowy z NFZ. Z tej formy pomocy rehabilitacyjnej mogą skorzystać pacjenci wymagający rehabilitacji pourazowej, ortopedycznej, neurologicznej. Celem cyklu zabiegów jest pomoc w usprawnianiu wykonywania codziennych funkcjonalnych czynności, niezbędnych do niezależnego funkcjonowania osoby dorosłej.