pfron
Stowarzyszenie Integracyjne „Magnum Bonum” realizuje od 01 kwietnia 2016r. projekt pod nazwą „Rehabilitacja dzieci i młodzieży szansą na samodzielność”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, dotyczący realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest w Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym im. Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego w Krasnymstawie.
Celem realizacji projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, a mianowicie doprowadzenie dzieci i młodzieży uczęszczających do Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego do maksymalnego usamodzielnienia dzięki prowadzeniu działań z rehabilitacji społecznej, która ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym jak największego uczestnictwa w życiu społecznym. Projekt jest realizowany w 9 formach wsparcia:

 • 1. Trening fukcjonowania codziennego
 • 2. Trening umiejętności społecznych
 • 3. Trening zaradności życiowej
 • 4. Trening umiejętności porozumiewania się i komnikacji dla dzieci i młodzieży o wyższym potencjale rozwojowym.
 • 5. Trening umiejętności porozumiewania się i komnikacji dla dzieci i młodzieży o niższym potencjale rozwojowym.
 • 6. Trening umiejętności ruchowych dla dzieci i młodzieży o wyższym poziomie samodzielności ruchowej.
 • Trening umiejętności ruchowych dla dzieci i młodzieży o niższym poziomie samodzielności ruchowej.
 • 7. Terapia wodą według metody Hallwick
 • 8. Opieka wraz z nabywaniem umiejętności korzystania ze środków lokomocji przez beneficjentów związanych z dojazdem do Ośrodka na zajęcia rehabilitacji społecznej w ramach wsparcia w zakresie transportu.
 • 9. Wsparcie w zakresie transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacji społecznej.
 • mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb