Stowarzyszenie
Magnum Bonum

Rehabilitacja
Fizjoterapia

Metody
Terapeutyczne

Rehabilitacja
Małych Pacjentów

NZOZ ORT w Krasnysmstawie
ul. Kwiatowa 2

O Nas

Krótka informacja o Naszym ośrodku

home5Witamy na stronie
NZOZ Ośrodka
Rehabilitacyjno-Terapeutycznego
im. Ks. Arcybiskupa
Józefa Życińskiego
w Krasnymstawie.

NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny świadczy usługi z zakresu rehabilitacji medycznej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Nasze usługi obejmują:

  • porady lekarskie w zakresie rehabilitacji medycznej,
  • specjalistyczną terapię i rehabilitację dzieci i młodzieży do lat 18 z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym oraz uszkodzeniami narządu ruchu,
  • zabiegi w zakresie rehabilitacji medycznej dla dzieci i osób dorosłych w ambulatorium fizjoterapeutycznym,
  • rehabilitację ogólnoustrojową w systemie pobytu dziennego dla osób dorosłych.pfron


Stowarzyszenie Integracyjne „Magnum Bonum” realizuje od 01 kwietnia 2016r. projekt pod nazwą „Rehabilitacja dzieci i młodzieży szansą na samodzielność”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, dotyczący realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest w Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym im. Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego w Krasnymstawie.
Celem realizacji projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, a mianowicie doprowadzenie dzieci i młodzieży uczęszczających do Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego do maksymalnego usamodzielnienia dzięki prowadzeniu działań z rehabilitacji społecznej, która ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym jak największego uczestnictwa w życiu społecznym. Projekt jest realizowany w 9 formach wsparcia.

Poradnia
Rehabilitacyjna

Leczymy pacjentów dorosłych jak i dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu, po urazach, złamaniach kostnych, chorych ze stwardnieniem rozsianym z chorobami zwyrodnieniowymi kręgosłupa i stawów obwodowych, po endoprotezoplastyce,
z RZS.

Więcej

Fizjoterapia
Rehabilitacja

Szeroki zakres zabiegów z masażu leczniczego, kinezyterapii i fizykoterapii pozwala na szybszy i pełniejszy powrót do zdrwia i sprawności

Więcej

Masaż
Leczniczy

Masaż klasyczny jest metodą leczenia fizykalnego zewnętrznych i wewnętrznych objawów chorobowych, a w wielu przypadkach przyczyn chorobowych. Polega na mechanicznym oddziaływaniu na tkanki.

Więcej

Ambulatorium
Fizjoterapeutyczne

Ambulatorium Fizjoterapeutyczne zapewnia pacjentom wysoką skuteczność rehabilitacji, diagnostyki i leczenia Pracujemy na najnowocześniejszych, najwyższej klasy urządzeniach. W ten sposób możemy pomagać pacjentom możliwie najlepiej

Więcej